Canada là một thị trường rất khó tính ở Bắc Mỹ với hàng loạt những quy định về chất lượng và môi trường. Vừa qua Việt Nam đã xuất khẩu 5.000 tấn thép Pomina tự sản xuất sang thị trường này và đây là chuyến hàng đầu tiên.

Tuy giá trị của lô hàng chưa phải là lớn nhưng đây là minh chứng cho thấy sản phẩm được sản xuất từ Việt Nam bước đầu đã được tin dùng ở một thị trường khó tính như Canada, cùng với nhiều quy định khá khắt khe.
Sản phẩm thép Pomina được sản xuất bằng công nghệ có khả năng tái tạo nguồn nguyên liệu, hệ thống xử lý nước thải cũng phải đạt tiêu chuẩn tuần hoàn kép, nguồn nước tái sử dụng hoàn toàn không thải ra bên ngoài, như vậy đáp ứng được các tiêu chuẩn về công nghệ xanh. 
Chủng loại thép được sản xuất ra cũng phải đạt tiêu chuẩn chất lượng CSA của Canada và đạt chứng chỉ LEEDs theo yêu cầu của quý khách hàng ở khu vực Bắc Mỹ.
THU