Vật liệu xây dựng 15 Vũng Tàu đã có hành động đẹp chia sẻ khó khăn với người nghèo trong tỉnh do cúm Covid 19 gây nên.

Hôm nay, ngày 22/4/2020 Giám Đốc là Trần Văn Hoàng đại diện Công ty Vật Liêu Xây Dựng 15 Vũng Tàu đi tặng quà cứu trợ 5 tấn gạo cho người dân nghèo thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kịp thời cứu đói cho người dân bị chịu ảnh hưởng bởi thiên tai cúm Covid 19 gây nên.
 

Media vlxd15