+ Trạm Bê Tông Bách Lợi Nhơn Trạch

+ Trạm Bê Tông Hùng Vương Đồng Nai

+ Trạm Bê Tông Đại Lộc Phát Đồng Nai

+ Trạm Bê Tông Gạch Toàn Thắng Đồng Nai

+ Trạm Bê Tông Dic Tốc Tiên

+ Trạm Bê Tông Dic Mỹ Xuân

+ Trạm Bê Tông Dic Bà Rịa

+ Trạm Bê Tông Dic Vũng Tàu