Ngày 24/5/2017, Ủy ban Chống bán phá giá Úc (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Úc đã thông báo về việc chấm dứt một phần điều tra chống bán phá giá (CBPG) và chống trợ cấp đối với sản phẩm nhôm ép từ Việt Nam và Malaysia.

Sản phẩm nhôm ép được sản xuất tại Việt Nam
 
Chi tiết hơn về thông tin này, ADC chấm dứt điều tra vụ kiện chống trợ cấp với mặt hàng này ở Việt Nam và chấm dứt một phần điều tra CBPG và chống trợ cấp ở Malaysia với một số nhà sản xuất cụ thể như: Press Metal, Superb Aluminium Industries, LB Aluminium và nhóm các công ty Being Milleon Extruder, Genesisi Aluminium Industries, Kamco Aluminium). 

Đối với chống trợ cấp 

Ở Việt Nam, ADC xác định rằng các nhà sản xuất/xuất khẩu của Việt Nam đã không nhận được bất cứ trợ cấp có thể đối kháng nào từ Chính phủ Việt Nam cho sản phẩm bị điều tra trong giai đoạn điều tra hoặc có nhận trợ cấp có thể đối kháng từ Chính phủ trong giai đoạn điều tra nhưng lượng trợ cấp không vượt quá mức tối thiểu (negligible). Vì vậy, ADC đã quyết định chấm dứt vụ việc điều tra chống trợ cấp với Việt Nam.
 
Đối với Malaysia, ADC xác định rằng nhóm các nhà sản xuất/xuất khẩu Malaysia được đề cập ở trên có nhận được trợ cấp có thể đối kháng với sản phẩm bị điều tra trong giai đoạn điều tra, tuy nhiên, lượng trợ cấp này cũng không vượt quá mức tối thiểu. Do đó, ADC đưa ra quyết định chấm dứt vụ việc điều tra chống trợ cấp với các nhà sản xuất/xuất khẩu này. Đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu còn lại, vụ việc điều tra chống trợ cấp vẫn tiếp tục.

Đối với chống bán phá giá

Đối với Malaysia, ADC xác định nhóm các nhà sản xuất/xuất khẩu của Malaysia không bán phá giá hoặc biên độ phá giá ở mức tối thiểu. Do đó, ADC quyết định chấm dứt vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với các nhà sản xuất/xuất khẩu này. 
Phần còn lại của Malaysia và toàn bộ các nhà sản xuất/xuất khẩu của Việt Nam, vụ việc điều tra chống bán phá giá vẫn tiếp tục được tiến hành. ADC đã ban hành Bản dữ liệu trọng yếu vào ngày 09/04/2017, trong đó xác định Malaysia có mức biên độ phá giá với các nhà sản xuất/xuất khẩu không hợp tác của dự kiến ở mức 12,4%. Việt Nam: biên độ phá giá sơ bộ đối với các bị đơn hợp tác trong quá trình điều tra là từ 6,9% đến 17,5%, biên độ phá giá cho các bị đơn không hợp tác là 34.9%.
Theo quy định, Nguyên đơn có thể kháng cáo quyết định nêu trên của ADC thông qua việc gửi đơn kiện tới Ban Hội thẩm rà soát chống bán phá giá (Anti-dumping Review Panel) trong vòng 30 ngày sau khi ADC công bố quyết định.
 
Chau Le