Trước tình hình chung cũng như những khó khăn chung của thị trường, các doanh nghiệp ngành xi măng cần chủ động gỡ khó bằng cách tập trung phát triển sản phẩm theo chiều sâu.

Sản xuất và tiêu thụ khó khăn

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Hiệp hội Xi măng Việt Nam (VNCA), tiêu thụ xi măng nội địa hiện chỉ bằng 60% so với cùng kỳ 2019 và bằng 48% so với cuối năm 2019. Xuất khẩu xi măng, clinker giảm mạnh, chỉ còn trên dưới 70% so với cùng kỳ 2019 và bằng 56% so với cuối năm 2019. Tổng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu chỉ bằng 51% so với cuối năm 2019.
Chủ tịch VNCA cho biết, doanh nghiệp ngành xi măng đang chịu tác động rất lớn từ dịch bệnh Covid-19, nhất là với các doanh nghiệp xuất khẩu. Đồng thời, ông Baptiste Legeret, Giám đốc Thương mại của Xi măng INSEE chia sẻ, những doanh nghiệp sản xuất nhằm phục vụ nhu cầu tiêu thụ trong nước cũng đang gặp những khó khăn nhất định.
Nguyên do bởi dịch Covid-19 đã có ảnh hưởng tiêu cực tới nhiều lĩnh vực, tác động mạnh mẽ đến thu nhập của người dân, nên nhu cầu xây dựng nhà ở cũng vì thế mà giảm xuống.
Ngoài ra, vướng mắc trong cấp phép xây dựng của các dự án bất động sản chưa được giải quyết, các dự án cơ sở hạ tầng lớn vẫn chưa khởi động, thắt chặt tín dụng cho bất động sản, tình trạng hạn mặn nghiêm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long… cũng gây ra nhiều khó khăn cho việc tiêu thụ xi măng.

Cần chủ động gỡ khó

Trước những khó khăn nêu trên, VNCA đã có văn bản kiến nghị gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, trình Thủ tướng. Theo đó, VNCA khiến nghị cho phép hoãn, giãn, lùi thời gian nộp các loại thuế, phí như VAT, thuế xuất khẩu clinker, phí cấp quyền khoáng sản hàng năm.
Cho doanh nghiệp ngành xi măng hoãn, giãn, lùi thời gian trả nợ vốn vay ngân hàng để đầu tư, lãi vay ngân hàng; thời gian trả tiền điện sản xuất, thời gian trả chậm không bị nộp phạt. Thời gian hoãn, giãn này phụ thuộc vào thời gian kéo dài của dịch bệnh và sự ảnh hưởng của dịch đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu của doanh nghiệp.
Đây sẽ là cơ sở quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này. 
Các doanh nghiệp đã cố gắng bù đắp tổn thất từ thị trường xuất khẩu bằng cách tập trung cho thị trường trong nước, làm tăng sự cạnh tranh ở thị trường nội địa. 
Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu sử dụng các vật liệu mới, tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tạo một số công đoạn sản xuất xi măng nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí.
GLK