Theo đó, tình hình hoạt động của ngành thép đi xuống trong cả tháng 6 và lẫn 6 tháng đầu năm 2020.

Thông tin từ VSA - Hiệp hội thép Việt Nam cho biết, trong tháng 6/2020 sản xuất thép các loại đạt hơn 1.955.949 tấn, giảm 6,17% so với tháng trước và giảm 5,9% so với cùng kỳ 2019.
Còn về sản lượng bán hàng thép các loại đạt 1.756.515 tấn, giảm 7,19% so với tháng 5/2020, và giảm 6,1% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, xuất khẩu thép các loại đạt 300.438 tấn, tăng 14,5% so với tháng trước, nhưng giảm 21,9% so với cùng kỳ tháng 6/2019.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, sản xuất thép các loại đạt hơn 11.621.709 tấn, giảm 8,1% so với  cùng kỳ 2019. Bán hàng thép các loại đạt 10.409.055 tấn, giảm 10,7% so với cùng kỳ 2019. Trong đó, đặc biệt xuất khẩu thép các loại đạt 1.855.267 tấn, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm 2019.
GLK