Theo thông tin của bộ xây dựng đã báo cáo kết quả vừa qua về việc sản xuất kinh doanh, đầu tư ngành xi măng trong tháng 11 nói riêng và 11 tháng đầu năm 2016 nói chung về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07-01-2016 của Chính phủ.

Dựa trên cơ sở của dự báo kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 và những chính sách đầu tư phát triển, mà Bộ Xây dựng đã tính toán nhu cầu tiêu thụ xi măng năm 2016 khoảng 75 - 77 triệu tấn, tăng 3,2 - 6% so với năm 2015. Trong đó, việc tiêu thụ xi măng trong nước khoảng 59 - 60 triệu tấn, tăng 4,5% - 6,3%, xuất khẩu xi măng đạt 16 - 17 triệu tấn, tương đương năm 2015.
Tính hết tháng 11-2016, cả nước có 78 dây chuyền sản xuất xi măng lò quay vận hành với tổng công suất là 86,16 triệu tấn. 
Chỉ trong 11 tháng đầu 2016 thì: 
- Sản lượng tiêu thụ xi măng là 68,46 triệu tấn, tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 90% so với kế hoạch. 
- Xuất khẩu xi măng là 13,97 triệu tấn, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2015. 
Dự kiến tổng sản lượng xi măng tiêu thụ năm 2016 khoảng 76 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ, đạt 100% so với kế hoạch. 
Tháng 11-2016 sản lượng xi măng tiêu thụ trong nước tăng mạnh hơn tháng 10, do thời tiết thuận lợi cho xây dựng, nhiều công trình xây dựng được triển khai; Giá bán xi măng nhìn chung vẫn ổn định.
THU