Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan vừa công bố cho thấy tổng trị giá xuất nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 03/2020 (nửa đầu tháng 03) đạt 21,47 tỷ USD, tăng 6,2% (tăng 1,26 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 02/2020.

Theo đó, tính từ đầu năm đến hết ngày 15/03 tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 97,85 tỷ USD, tăng 4,4% (tương ứng tăng 4,11 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.
Và trong nửa đầu tháng 03, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 882 triệu USD, đưa mức thặng dư từ đầu năm đến hết ngày 15/03 lên 2,74 tỷ USD. Đồng thời khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có trị giá xuất nhập khẩu đạt 13,65 tỷ USD, tăng 4,7%, tương ứng tăng 614 triệu USD so với nửa cuối tháng 02/2020.
Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/03 khối FDI có trị giá xuất nhập khẩu 61,77 tỷ USD, tăng 2,7%, tương ứng tăng 1,65 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2019. Cán cân thương mại hàng hóa của khối FDI đạt thặng dư 1,64 tỷ USD trong nửa đầu tháng 03/2020 và hơn 5,97 tỷ USD tính từ đầu năm đến 15/03.
Cụ thể về xuất khẩu, trong nửa đầu tháng 03 đạt 11,18 tỷ USD, giảm 0,9% (tương ứng giảm 106 triệu USD) so với nửa cuối tháng 02/2020.
Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/03, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 50,29 tỷ USD, tăng 6,8% (tương ứng tăng 3,22 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.
Theo Tổng cục Hải quan ghi nhận, so với nửa cuối tháng 02, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 03 giảm ở một số mặt hàng như: Sắt thép các loại giảm 32,3%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 6,8%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 14,4%; giày dép các loại giảm 6,3%...
Về nhập khẩu, trị giá trong kỳ 1 tháng 03 đạt 10,29 tỷ USD, tăng 15,3% (tương ứng tăng 1,34 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 02/2020.
Tính đến hết ngày 15/03, tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 47,55 tỷ USD, tăng1,9% (tương ứng tăng 887 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2019.
Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 3 đạt hơn 6 tỷ USD, tăng 12% (tương ứng tăng 644 triệu USD) so với nửa cuối tháng 02/2020.
Hết ngày 15/03, tổng trị giá nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn FDI đạt gần 27,9 tỷ USD, tăng 2%, tương ứng tăng 535 triệu USD so với cùng kỳ 2019, chiếm 58,7% tổng trị giá ngạch nhập khẩu của cả nước.
GLK