Tiêu chuẩn ASTM A366 là tiêu chuẩn quốc tế của Mỹ ,được công nhận trên toàn cầu trong việc phát triển và cung cấp các tiêu chuẩn đồng thuận tự nguyện quốc tế. Đây là tiêu chuẩn thép lá cán nguội đặc biệt cứng. Có tính năng kỹ thuật tiêu chuẩn cho thép lá thương mại ( CS), có hàm lượng carbon từ 0.05 % - 0.25%. 

ASTM International là một trong các tổ chức đặt ra các tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất trên thế giới. Tại ASTM International, các nhà sản xuất, người sử dụng, khách tiêu dùng và những người khác trên khắp thế giới cùng hợp nhau lại để đặt ra các tiêu chuẩn hợp nhất tự nguyện.

Các tiêu chuẩn của ASTM được đặt ra theo một tiến trình bao gồm các nguyên tắc về trở ngại kỹ thuật liên quan đến thỏa thuận buôn bán của tổ chức thương mại thế giới. Tiến trình đặt ra các tiêu chuẩn của ASTM có tính công khai và minh bạch, giúp cho các cá nhân và chính quyền tham gia trực tiếp và bình đẳng, trong một quyết định hợp nhất toàn cầu.

Đây là hệ thống công nhận khả năng chuyên môn kỹ thuật, chứ không phải nguồn gốc quốc gia. Với chất lượng kỹ thuật cao thuộc trọng tâm tiêu chuẩn ASTM. 

Theo tiêu chuẩn ASTM A366, đây  là loại thép hỗn hợp có tính chất cơ học tốt hơn hoặc độ bền ăn mòn cao hơn so với thép carbon. Nó chứa một hàm lượng carbon từ 0,05-0,25% để giữ được định hình và khả năng hàn.

Thép lá cán nguội thường được sử dụng trong xe hơi, xe tải, cần trục, cầu, tàu lượn và các cấu trúc khác được thiết kế để xử lý một lượng lớn các sức kéo và cần có tỷ lệ trọng lượng tốt. 

MT