Trong thời đại cả thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0, việc tiêu thụ nhiều tài nguyên hóa thạch không tái tạo được, cũng như thải ra môi trường các chất khí và bụi có hại đã đẩy ngành Xi măng trước áp lực là phải thay đổi công nghệ mới.

Ngành công nghiệp xi măng ra đời đã tạo bước ngoặt lớn cho công nghệ xây dựng, góp phần quan trọng tạo nên cơ sở hạ tầng các quốc gia. Và hơn 100 năm qua, ngành Xi măng được đánh giá là ngành có nhiều ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng chưa có sự thay đổi đột phá thế hệ công nghệ mới.
Với công nghệ như hiện tại, việc nung luyện clinker, nghiền xi măng... đã tạo ra bụi cùng các khí thải CO2, CO, NOx, SOx tác động không tốt đến môi trường. Ngoài ra, hiệu suất sử dụng nhiệt và sử dụng điện chưa tối ưu cũng gián tiếp tác động đến môi trường.
Vì vậy, chính phủ các nước kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất xi măng phát triển sản xuất xanh. Và đến nay, vẫn chưa có công nghệ đột phá để thay thế công nghệ xi măng mà cả thế giới đang sử dụng.
Trong thời đại cả thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghệ 4.0, việc tiêu thụ nhiều tài nguyên hóa thạch không tái tạo được, cũng như thải ra môi trường các chất khí và bụi có hại đã đẩy ngành Xi măng trước áp lực phải thay đổi công nghệ mới.
Chính vì thế, lãnh đạo của Tập đoàn FLSmith - Nhà cung cấp hàng đầu thế giới về công nghệ bền vững đến từ Đan Mạch và lãnh đạo của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) đã cùng bắt tay nhau tạo những đổi mới đột phá kỳ vọng sẽ làm tăng đáng kể tính bền vững của ngành Xi măng Việt Nam và thế giới.
Hiện Vicem và FLSmidth đang tích cực nghiên cứu, ứng dụng. Những phần việc cần tập trung là: Giảm phát thải các vật chất có hại, CO2, NOx và SO2; ngăn chặn ô nhiễm không khí, đất và nước từ việc đốt, chôn lấp rác thải; cần tận dụng bùn thải, tro sỉ làm nguyên liệu thay thế đá vôi...
Theo đó, có 5 vấn đề quan trọng được đề cập đến, đó là, sản xuất xi măng sẽ không phát thải các khí thải có ảnh hưởng đến môi trường, tuần hoàn khí theo tự nhiên. Cùng với đó, là giảm tối đa sử dụng nguyên liệu hóa thạch trong sản xuất clinker và xi măng như: Đá vôi, đất sét, silic, quặng sắt và thay thế bằng các nguyên liệu lấy từ các chất thải của các ngành kinh tế khác cũng như chất thải trong hoạt động hàng ngày (rác thải, bùn thải, tro xỉ, phế thải vật liệu xây dựng, tro thải sau khi đốt...).
Nhiên liệu đốt từ than, dần được thay thế bằng việc đốt rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt, vật chất thải có khả năng sinh nhiệt mà con người đang thải ra hàng ngày. Quan trọng, là các thuật toán trong điện toán cũng được ứng dụng để thiết lập hệ điều khiển thông minh, nâng cao hiệu suất sử dụng và phát điện.
GLK