Trong tháng 2-2017, thì tổng sản lượng tiêu thụ của toàn ngành xi măng ước đạt khoảng 4,6 triệu tấn (chỉ riêng Vicem tiêu thụ đạt 1,4 triệu tấn), ước đạt giảm khoảng 0,7 triệu tấn so với tháng 1-2017.

Theo số liệu của Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính đã thống kê đưa ra, thì trong tháng 2-2017, ước lượng sản xuất của toàn ngành xi măng đạt khoảng 5 triệu tấn (riêng Vicem đạt 1,5 triệu tấn), giảm khoảng 0,2 triệu tấn so với tháng 1-2017.

Và cũng trong tháng 2, thì giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí sản xuất cơ bản vẫn giữ ổn định nên các nhà máy sản xuất kinh doanh xi măng vẫn giữ ổn định giá bán; theo báo cáo, thì giá xi măng bán lẻ trên thị trường nội địa trong tháng 2-2017 cơ bản ổn định so với tháng 1-2017.
Cụ thể: tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung hiện phổ biến từ 1.050.000 - 1.550.000 đồng/tấn; tại các tỉnh miền Nam phổ biến từ 1.460.000 - 1.850.000 đồng/tấn.
Giá xi măng xuất khẩu tại Hòn Gai ở mức 46,5 USD/tấn; Giá clinker xuất khẩu ở mức 30 USD/tấn FOB Cẩm Phả.
Theo cục Quản lý Giá dự báo, thì trong tháng 3-2017, giá bán xi măng tại các Công ty sản xuất xi măng thuộc Vicem ổn định.
vlxd15.com