Theo Bộ Xây dựng, thì ước tính sản lượng tiêu thụ sản phẩm xi măng trong 8 tháng năm 2017 đạt khoảng 51,81 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và đạt khoảng 64,8% kế hoạch năm 2017.

 
Chỉ trong tháng 8, ước tính sản phẩm xi măng tiêu thụ khoảng 6,08 triệu tấn, tăng 4% so với tháng 8/2016. Trong đó, tiêu thụ nội địa đạt khoảng 4,58 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến nay ước đạt khoảng 39,17 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2016.
Theo các chuyên gia, tuy tiêu thụ sản phẩm xi măng nội địa tăng nhưng mức tăng này rất chậm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của giá cát tăng đột biến từ 50-200% làm nhiều công trình xây dựng bị giảm, hoãn tiến độ. Đồng thời, mùa mưa năm nay nhiều cũng ảnh hưởng không nhỏ đến các công trình xây dựng.
Về xuất khẩu, thì trong tháng 8 này, sản lượng xuất khẩu sản phẩm xi măng đạt khoảng 1,5 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016. Con số này trong 8 tháng năm 2017 ước đạt khoảng 12,64 triệu tấn.
Vậy để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017 tiêu thụ từ 70-80 triệu tấn sản phẩm xi măng (nội địa từ 64-65 triệu tấn, xuất khẩu từ 14-15 triệu tấn) trong những tháng còn lại của năm 2017 đòi hỏi những nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp thuộc ngành xi măng.
Tuy nhiên, tại thị trường nội địa, sản lượng tiêu thụ đến thời điểm này mới chỉ đạt trên 60% kế hoạch, còn khá khiêm tốn so với tiềm năng.
LeThu