Theo Bộ Xây dựng, trong năm 2019 cả nước đã tiêu thụ khoảng 11 - 13 triệu tấn tro, xỉ, thạch cao phát sinh trong quá trình sản xuất từ các nhà máy nhiệt điện, hóa chất và phân bón, qua đó góp phần giảm thiểu tác động tới môi trường.

Sản lượng tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao trong năm 2019 khoảng 11-13 triệu tấn

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, hiện nay cả nước có 25 cơ sở nhiệt điện đốt than, lượng phát thải tro xỉ trong quá trình sản xuất của các cơ sở này khoảng 13 triệu tấn/ năm, thạch cao khoảng 0,4 triệu tấn/ năm. Trong năm 2019, cả nước đã tiêu thụ đạt khoảng 11 – 13 triệu tấn tro xỉ, thạch cao.
Riêng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hiện nay đang sở hữu và vận hành 12 nhà máy nhiệt điện than sử dụng than nội địa và than nhập khẩu. Tổng khối lượng tro, xỉ phát sinh từ các nhà máy nhiệt điện trung bình trong một năm khoảng 8,1 triệu tấn. Trong đó, tro bay là 6,75 triệu tấn và xỉ đáy lò là 1,35 triệu tấn.
Trong thời gian qua, EVN và các đơn vị trực thuộc đã nỗ lực tìm kiếm nhiều giải pháp nhằm xử lý, tiêu thụ tro, xỉ tại các nhà máy nhiệt điện. Tỷ lệ tiêu thụ, tái sử dụng tro, xỉ tại các nhà máy nhiệt điện thuộc EVN đã tăng dần qua các năm.
Cùng với việc tiến hành xử lý, tiêu thụ hiệu quả lượng tro, xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất, “xanh hóa” các bãi thải xỉ nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường xung quanh, các nhà máy nhiệt điện trực thuộc EVN đều được lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục và được bổ sung các thiết bị lấy mẫu tự động nước tuần hoàn, nước làm mát theo đúng quy định.
Bộ Xây dựng cho biết để tiếp tục thúc đẩy tiêu thụ lượng tro xỉ phát sinh trong quá trình sản xuất của các nhà máy nhiệt điện than, hóa chất và phân bón, Bộ đã tập trung nghiên cứu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiêu thụ tro xỉ làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng.
Đồng thời ban hành đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật về xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng gồm 19 Triêu chuẩn, 1 quy chuẩn, 7 chỉ dẫn kỹ thuật như: phụ gia xi măng, bê tông, vữa, gạch không nung, vật liệu san lấp, gia cố đất, làm nền đường, tấm thạch cao.
Việc đề xuất kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn và ban hành đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật đã góp phần tạo ra những “cú hích quan trọng” để thực hiện hiệu quả Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng theo Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
SN