Hiện VICEM đang có khát vọng nghiên cứu công nghệ xi măng thế hệ mới; sử dụng nguồn chất thải đô thị và chất thải khác làm nguyên liệu thay thế, đốt chất thải làm nhiệt năng thay thế. Sản xuất xanh với chu trình tuần hoàn không phát thải.

Biến rác, bùn thải thành tài nguyên thay thế than, sét

Không chỉ sản xuất xi măng để xây dựng cơ sở hạ tầng cho đất nước, VICEM còn khát vọng biến ngành Xi măng thành ngành có thể xử lý các vấn đề môi trường cho đất nước như xử lý rác thải để tận dụng nhiệt, giảm lượng than sử dụng, sử dụng bùn thải thay thế đất sét, tận dụng chất thải vật liệu xây dựng hay các công trình xây dựng bị phá dỡ, tận dụng tro sỉ của nhiệt điện làm phụ gia cho sản xuất xi măng…
Trong tương lai, phương pháp sử dụng nguồn chất thải đô thị và chất thải khác làm chất đốt thay thế than của VICEM được triển khai rộng rãi thì các vấn đề ô nhiễm môi trường do rác gây ra sẽ được giải quyết triệt để.

Khó khăn nhiều nhưng sẽ quyết tâm

Hiện VICEM và các đơn vị thành viên đang tích cực triển khai. Đi đầu là VICEM Hoàng Thạch - cánh chim đầu đàn của ngành Xi măng Việt Nam, cái nôi sáng tạo kỹ thuật của VICEM. Cuối năm 2019, VICEM Hoàng Thạch đề nghị UBND tỉnh Hải Dương cho phép nghiên cứu, thử nghiệm sử dụng bùn từ ao hồ, tro xỉ cùng một số chất thải rắn khác làm nguyên liệu, nhiên liệu thay thế một phần nguyên liệu hóa thạch trong sản xuất xi măng.
Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, các mẫu bùn sau khi tách nước, phối trộn thêm nguyên liệu đều cho thành phần tương đồng với sét tự nhiên, một thành phần trong sản xuất xi măng.
Bên cạnh VICEM Hoàng Thạch thì VICEM Bút Sơn và VICEM Hà Tiên cũng đang tích cực triển khai đề tài: “Nghiên cứu sử dụng bùn và rác thải công nghiệp không nguy hại làm nguyên liệu, nhiên liệu thay thế trong sản xuất clinker”.
Các mục tiêu, sứ mệnh hướng tới là không phát thải các khí thải có ảnh hưởng đến môi trường và luân chuyển, tuần hoàn khí theo quy luật của tự nhiên, của môi trường sống. Đồng thời, giảm tối đa việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch trong sản xuất clinker và xi măng như đá vôi, đất sét, silic, quặng sắt và thay thế bằng các nguyên liệu lấy từ các chất thải của các ngành kinh tế khác, cùng các chất thải trong hoạt động hàng ngày của xã hội như rác thải, bùn thải, tro xỉ, phế thải vật liệu xây dựng, tất cả tro thải sau quá trình đốt, các chất thải khác có các vật chất tương tự. Theo đó, thay thế nhiên liệu đốt từ than, dầu bằng việc đốt rác thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt, các vật chất thải có khả năng sinh nhiệt mà con người đang thải ra hàng ngày, góp phần làm sạch môi trường và giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
 
VICEM cũng đang tiến hành nghiên cứu để sản xuất clinker low carbon nhằm giảm phát thải khí CO2 và bụi, tiết kiệm tài nguyên không tái tạo, đồng thời giảm tiêu hao nhiệt năng, điện năng, nâng cao hiệu quả kinh doanh. VICEM phấn đấu thay thế 25% nhiệt năng cho sản xuất clinker khi đốt rác và thay thế 40 - 50% sét tự nhiên khi sử dụng bùn thải.
GLK