Tình hình dịch Covid-19 kéo dài, ảnh hưởng tới ngành xi măng Việt Nam khi tổng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Hiện số liệu chưa thống kê đủ, tình hình tiêu thụ xi măng nội địa giảm sút, chỉ bằng 60% so với cùng kỳ 2019, và bằng 48% so với cuối năm 2019; xuất khẩu xi măng, clinker giảm mạnh, chỉ còn trên dưới 70% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 56% so với cuối năm 2019; tổng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu chỉ bằng 51% so với cuối năm 2019.
Nguyên nhân, do diễn biến của dịch Covid-19 kéo dài khiến việc tiêu thụ xi măng ở thị trường trong nước cũng như thị trường xuất khẩu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc giảm mạnh.
Theo Hiệp hội Xi măng Việt Nam, trước sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xi măng đã ý thức được trách nhiệm của mình, thực hiện nghiêm chỉnh chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tìm các biện pháp ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh trong cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của cán bộ, công nhân, duy trì sản xuất, kinh doanh…
Trước đó, Thủ tướng Chính Phủ giao Bộ Xây dựng và Hiệp hội Xi măng Việt Nam tổng hợp đề xuất tháo gỡ khó khăn cho ngành Xi măng Việt Nam do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
GLK