Mục tiêu trong năm 2020 được đại diện của Bộ Xây dựng đưa ra tại buổi họp báo đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của ngành Xây dựng diễn ra đầu tháng 1/2020.

Ngành xây dựng đặt mục tiêu năm 2020 sẽ tăng trưởng từ 9 – 10%
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, trong năm 2019, tốc độ tăng trưởng của toàn ngành đạt 9 - 9,2%; tỷ lệ đô thị hóa của cả nước đạt tỷ lệ khoảng 39,2%, tăng 0,8% so với năm 2018.
Tổng diện tích xây dựng nhà ở đã tăng thêm khoảng 50 triệu m2 sàn; tổng sản lượng xi măng đã tiêu thụ khoảng 98 triệu tấn, đạt kế hoạch và tăng 3 triệu tấn sản lượng so với năm 2018; sản lượng gạch xây đạt 26 tỷ viên đạt kế hoạch đề ra và tương đương so với năm 2018.
Báo cáo của Bộ Xây dựng cũng đưa ra một số tồn tại hạn chế cần khắc phục. Cụ thể, tiến độ soạn thảo một số văn bản quy phạm pháp luật và một số đề án còn chậm so với kế hoạch; việc theo dõi, đánh giá cá tác động của cơ chế, chính sách có nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu.
Đối  với thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cũng đánh giá thị trường có dấu hiệu thiếu hụt nguồn cung ở nhiều phân khúc chứ không chỉ ở phân khúc nhà ở xã hội. 
Đại diện Bộ Xây dựng cho biết, ngành Xây dựng đặt mục tiêu trong năm 2020: Giá trị sản xuất xây dựng toàn ngành (theo giá hiện hành) tăng khoảng 9 - 10% so với năm 2019. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%.
Để thực hiện được mục tiêu trên, Bộ ngành Xây dựng tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ, chất lượng, nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan xây dựng các chính sách về quản lý đầu tư, đấu thầu, các mô hình đầu tư, đặc biệt là hình thức hợp tác công tư (PPP) làm cơ sở để triển khai các công trình đầu tư xây dựng trong thời gian tới.
SN