Sản lượng thép thô toàn cầu năm 2019 đạt trên 1,86 triệu tấn năm 2019, tăng 3,4% so với năm 2018.

Năm 2019: sản lượng thép thô toàn cầu tăng 3,4%
Sản lượng thép thô thế giới năm 2019
Thị trường thép xây dựng khu vực châu Á có sản lượng sản xuất trên 1,34 triệu tấn trong năm 2019, tăng 5,7% so với năm 2018. Ở Trung Quốc, sản lượng thép thô năm 2019 đạt 996,3 triệu tấn, tăng 8,3% và chiếm 53,3% thị phần thế giới vào năm 2019, so với hơn 50% trong năm 2018.
 
Sản lượng thép thô của Ấn Độ năm 2019 là 111,2 triệu tấn, tăng 1,8% so với năm 2018. Nhật Bản có sản lượng sản xuất 99,3 triệu tấn, giảm 4,8%. Hàn Quốc sản xuất 71,4 triệu tấn, giảm 1,4%.
 
Liên minh châu Âu (EU) sản xuất 159,4 triệu tấn thép thô năm 2019, giảm 4,9% so với năm 2018. Trong đó, sản lượng sản xuất của Đức là 39,7 triệu tấn thép thô năm 2019, giảm 6,5%. Ý sản xuất đạt 23,2 triệu tấn, giảm 5,2%. Sản lượng của Pháp 14,5 triệu tấn thép thô, giảm 6%. Tây Ban Nha có sản lượng sản xuất 13,6 triệu tấn thép thô năm 2019, giảm 5,2%.
 
Sản lượng thép thô ở Bắc Mỹ là 120 triệu tấn, thấp hơn năm 2018 là 0,8% so. Mỹ cũng sản xuất gần 88 triệu tấn thép thô, có tăng 1,5% so với năm 2018.
 
Khối các quốc gia độc lập (CIS) có sản lượng sản xuất 100,4 triệu tấn so với năm 2018, giảm 0,5%. Nga đã sản xuất đặt 71,6 triệu tấn thép thô năm 2019, giảm 0,7%. Ukraine năm 2019 sản xuất 20,8 triệu tấn thép thô, bị giảm 1,2% so với năm 2018.
 
Ngược lại, ở Trung Đông sản xuất 45,3 triệu tấn thép thô vào năm 2019, so với năm 2018 tăng 19,2% so.
 
Nam Mỹ sản xuất thép thô đạt trên 41 triệu tấn vào năm 2019, giảm 8,4%. Brazil sản xuất khoảng 32,2 triệu tấn vào năm 2019, giảm 9% so với năm 2018.
 
Thổ Nhĩ Kỳ năm 2019 có sản lượng thép thô của là 33,7 triệu tấn, giảm 9,6% so với năm 2018. Châu Phi cũng giảm 2,3% với sản lượng sản xuất 17 triệu tấn. Khu vực châu Đại Dương sản xuất trên 6 triệu tấn, giảm gần 3%.
Nguồn Worldsteel