Mới đây, UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn yêu cầu các sở, ngành liên quan đến UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường các công tác quản lý các khoáng sản làm vật liệu xây dựng thuộc địa bàn thành phố.


Ảnh minh họa
Theo đó, các sở, ngành liên quan đến UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, tổng hợp các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn, bảo đảm không ảnh hưởng tới các khu vực khác.
Cụ thể, các đơn vị trên địa bàn thành phố luôn tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc cấp phép thăm dò, khai thác và quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng sau khi cấp phép; giám sát chặt chẽ các dự án khai thác, chế biến khoáng sản, hạn chế khai thác bằng nổ mìn, tiêu hao nguyên liệu và điện năng thấp, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường quản lý đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đặc biệt là cát, đá xây dựng và đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói. Bên cạnh đó, xây dựng các giải pháp, trong đó chú trọng khuyến khích sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên, khắc phục tình trạng khan hiếm cát xây dựng; tăng cường sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san lấp thay thế cát tự nhiên;...
GLK