Một nghiên cứu mới đây đã cho thấy sử dụng gỗ thay cho các vật liệu như xi măng và thép có thể cắt giảm khí thải nhà kính.

Giảm khí nhà kính bằng cách sử dụng vật liệu xây dựng gỗ
Ảnh minh họa
Tính đến hiện nay, các nỗ lực giảm phát thải đều chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực đó là năng lượng điện và giao thông vận tải, hai lĩnh vực này chịu trách nhiệm cho hầu hết lượng phát thải.
 
Cách khác để loại bỏ carbon khỏi khí quyển và lưu trữ nó thông qua công nghệ thu giữ carbon là canh tác nhiên liệu sinh học, và trồng cây diện rộng.
 
Hóa ra, trồng cây không phải là cách duy nhất lâm nghiệp có thể giúp giảm thiểu khí hậu; Cách chúng ta sử dụng gỗ cũng có thể tạo ra sự khác biệt.
 
Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng các sản phẩm gỗ kỹ thuật (engineered wood) - được sản xuất từ gỗ và các loại chất kết dính khác nhau - tạo ra lượng khí thải carbon dioxide ít hơn nhiều so với vật liệu xây dựng dựa trên khoáng sản, và chi phí cũng thấp hơn.
 
Nghiên cứu mới trên tạp chí Energy Economics khám phá tác động tiềm tàng về môi trường và kinh tế ở Hoa Kỳ từ việc dùng gỗ thay thế cho các vật liệu xây dựng tạo ra nhiều CO2 trong quá trình sản xuất như xi măng và thép - lượng khí thải nhà kính từ các vật liệu này chiếm chiếm gần 10% tổng lượng do con người tạo ra và nằm trong số khó cắt giảm nhất.
 
Được biết, đây là nghiên cứu toàn diện đầu tiên đánh giá tác động kinh tế và khí thải của việc dùng gỗ thay thế các vật liệu tạo ra nhiều CO2 hơn trong lĩnh vực xây dựng
 
Không có một cách duy nhất nào có thể giảm khí nhà kính, do đó, khai thác toàn bộ các lựa chọn giảm phát thải để giảm thiểu biến đổi khí hậu là điều cần thiết
 
Nghiên cứu cho thấy sản xuất gỗ xẻ có cường độ CO2 (tấn khí thải CO2 trên mỗi đô la sản lượng) thấp hơn khoảng 20% so với các sản phẩm kim loại chế tạo, thấp hơn 50% so với sắt/ thép và thấp hơn 25% so với xi măng.
 
Các tác giả cảnh báo rằng những kết quả này chỉ tính đến lượng phát thải do sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong thu hoạch, vận chuyển, chế tạo và nghiền các sản phẩm gỗ xẻ, bỏ qua nguy cơ gia tăng CO2 trong khí quyển liên quan đến việc thu hoạch cây và cũng bỏ qua tác dụng hấp thụ carbon lâu dài của vật liệu xây dựng bằng gỗ.
 
Nguồn ván gỗ, các điều kiện trồng và khai thác, và số phận của các sản phẩm gỗ [sử dụng lâu dài hoặc tái chế] là các yếu tố đáng được chú ý hơn nữa nhằm phát triển một nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc sử dụng các nguyên vật liệu gỗ trong xây dựng.
 
Nếu không kể đến các vấn đề đó, thì các sản phẩm gỗ vẫn có lợi thế so với nhiều vật liệu xây dựng khác và là một lựa chọn tiềm năng để giảm khí thải từ các ngành như xi măng, sắt và thép và các sản phẩm kim loại chế tạo - bằng cách giảm nhu cầu đối với các sản phẩm này.
SN