Trong năm 2016, với 9 tháng đầu năm các nhà máy điều chỉnh giá bán thép xây dựng tăng, giảm theo diễn biến giá nguyên liệu thép thế giới và nhu cầu tiêu thụ thép trong nước.

Trong 2 tháng đầu năm 2016, giá thép xây dựng về cơ bản ổn định. Tuy nhiên, sang tháng 3-2016, việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời với mặt hàng phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau với mức áp thuế cho phôi thép là 23,3% và thép dài là 14,2%, cùng với giá một số nguyên liệu thép trên thị trường thế giới có biến động tăng nên các nhà máy sản xuất kinh doanh thép trong nước điều chỉnh tăng khoảng 500-1.000 đồng/kg tùy từng loại. Nửa đầu tháng 4/2016, các nhà máy điều chỉnh giảm 100-200 đồng/kg. Tuy nhiên, đến cuối tháng 4/2016 giá thép tiếp tục tăng 400-500 đồng/kg và duy trì mức giá trên đến cuối tháng 5/2016. Đến tháng 6/2016 do giá nguyên liệu như phôi thép, thép phế trên thị trường thế giới giảm cùng với nhu cầu tiêu thụ trong nước thấp nên các doanh nghiệp thép đã điều chỉnh giảm từ 700-1.050 đồng/kg; từ đầu tháng 7/2016 đến nay, giá bán thép xây dựng tại các nhà máy cơ bản ổn định.

Theo phòng kinh doanh vlxd15, dự báo trong tháng 10/2016, giá bán lẻ thép xây dựng tại thị trường trong nước ổn định.

Oanh