Theo Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết, 27/06/2017, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ban hành kết luận sơ bộ và thông báo sẽ chấm dứt một phần điều tra rà soát hành chính biện pháp chống trợ cấp (CVD) đối với sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo DOC, do Nguyên đơn (công ty Mid Continent Steel & Wire, Inc.) đã rút yêu cầu rà soát hành chính đúng thời hạn và thủ tục quy định đối với 08 trong tổng số 11 công ty mà Nguyên đơn đã yêu cầu rà soát trước đó và cũng không có bên liên quan nào khác yêu cầu rà soát đối với các công ty này. Đối với 03 công ty còn lại, DOC xác định 01 công ty không xuất khẩu sản phẩm bị điều tra sang Hoa Kỳ trong giai đoạn rà soát, nên DOC sơ bộ cũng sẽ xem xét hủy rà soát hành chính. Đối với 02 công ty còn lại, DOC sơ bộ xác định biên độ trợ là 313.97 % trong giai đoạn rà soát từ 03/11/2014 – 31/12/2015.
Đồng thời, DOC tạo điều kiện cho các bên trình bày quan điểm thông qua nộp bản bình luận (case briefs) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng công báo; bản phản biện (rebuttal briefs) sẽ nộp trong thời hạn 5 ngày sau khi nộp bản case briefs. Bên cạnh đó, các bên liên quan có thể yêu cầu tổ chức phiên điều trần bằng cách nộp yêu cầu bằng văn bản tới Trợ lý Bộ trưởng phụ trách Cơ quan Thực thi và Tuân thủ (Assistant Secretary for Enforcement and Compliance) trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng công báo.
Dự kiến DOC sẽ ban hành kết luận cuối cùng trong lần rà soát hành chính lần này trong khoảng 120 ngày kể từ ngày đăng công báo kết luận sơ bộ. Kết luận cuối cùng sẽ là căn cứ để DOC và Cơ quan Hải quan và bảo vệ biên giới (CBP) của Hoa Kỳ đánh giá thuế trợ cấp và các khoản tiền đặt cọc đối với các lô hàng đinh thép (sản phẩm trong phạm vi áp thuế) nhập khẩu từ Việt Nam.
Trước đó, ngày 06/06/2017, DOC cũng đã ban hành kết luận sơ bộ và thông báo sẽ chấm dứt một phần điều tra rà soát hành chính biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm này.

Đinh thép Việt Nam
Mốc thời gian liên quan của vụ việc từ khi ban hành kết luận sơ bộ đến nay:
 
- Ngày 14/7/2015, DOC ban hành lệnh áp thuế chống trợ cấp đối với sản phẩm bị điều tra của Việt Nam;
- Ngày 5/7/2016, DOC thông báo sẽ tạo cơ hội cho các bên yêu cầu rà soát hành chính lệnh áp thuế chống trợ cấp nói trên;
- Ngày 01/8/2016, DOC nhận được yêu cầu rà soát hành chính dành cho 11 công ty xuất khẩu của Việt Nam;
- Ngày 12/9/2016, DOC thông báo khởi xướng điều tra rà soát hành chính đối với 11 công ty cho giai đoạn từ 03/11/2014 – 31/12/2015;
- Ngày 5/10/2016, Nguyên đơn rút yêu cầu rà soát cho 08 công ty;
- Ngày 20/6/2017, DOC ban hành kết luận sơ bộ và thông báo hủy bỏ một phần rà soát hành chính.
 
Căn cứ theo lịch trình của DOC trong lần rà soát lần này, các công ty xuất khẩu của Việt Nam, trong trường hợp mong muốn được rà soát cho giai đoạn tiếp theo, cần theo dõi chặt chẽ thông báo của DOC trong thời gian tới đây để kịp thời gửi yêu cầu rà soát (dự kiến có thể vào tháng 7/2017).
vlxd15