Thời gian gần đây thời tiết trở nên oi bức và khô hạn, việc sử nguồn năng lượng điện trở nên nhiều hơn. Chính vì vậy, để ứng phó với tình huống mất cân đối cung – cầu điện trong mùa khô năm 2015. Tổng Công ty Điện lực Miền Nam vừa ra chỉ thị yêu cầu triển khai xuống các doanh nghiệp sử dụng nhiều điện , đặc biệt là ngành sắt thép, xi măng cần có phương án tiết giảm điện.

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam đã đề nghị công ty điện lực 21 tỉnh thành phía Nam làm việc với các doanh nghiệp tiêu thụ nhiều điện, đặc biệt là ngành sắt thép, xi măng, có phương án tiết giảm điện, huy động nguồn riêng trong trường hợp thiếu hụt điện. 
 
Nếu các đơn vị tiêu thụ nhiều điện có nhu cầu tăng lượng điện tiêu thụ hoặc thay đổi nhu cầu cần phải đăng ký lại với ngành điện để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh. Trong đó, khách hàng ký lại hợp đồng tiêu thụ điện cần thỏa thuận mức giảm sản lượng điện tiêu thụ theo hai mức: mức 1 giảm 10% và mức 2 giảm 15% trong trường hợp hệ thống điện miền Nam mất cân đối cung cầu.  
 
Theo tính toán, nếu các doanh nghiệp công nghiệp tiết giảm tiêu thụ được 10% trong giờ cao điểm, công suất tiết giảm sẽ khoảng 610 MW, tương đương 1,5 lần công suất phát của nhà máy thủy điện Trị An. Theo tính toán của một cố chuyên gia, các nhà máy sản xuất xi măng hiện có thể tiết giảm đến 30-40% lượng điện tiêu thụ và sắt thép có thể tiết giảm 25-30% lượng điện tiêu thụ.
 
MT