Hiện tại cả nước đang đẩy mạnh việc sử dụng vật liệu xây không nung cho nhiều công trình, góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên đất.

Chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung trên cả nước đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ công bố rộng rãi thông qua Quyết định số 567 ngày 28/04/2010 (QĐ 567).
Theo đó, QĐ 567 khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư sản xuất và kinh doanh vật liệu xây không nung. Các tỉnh thành phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung để thay thế gạch đất sét nung, tiết kiệm đất nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, giảm thiểu khí phát thải, giảm chi phí xử lý phế thải của những ngành công nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu than, đem lại hiệu quả chung cho toàn xã hội.
Theo quyết định, hằng năm cả nước sử dụng khoảng 20 triệu tấn phế thải công nghiệp (tro, xỉ nhiệt điện, xỉ lò cao…) để sản xuất vật liệu xây không nung, tiết kiệm được khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp và hơn 100 ha diện tích chứa phế thải. QĐ 567 yêu cầu phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung; đồng thời tiến tới xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công…
Hưởng ứng quyết định trên, trong những năm qua, tại nhiều tỉnh thành, lời kêu gọi phát triển các cơ sở sản xuất vật liệu xây không nung bằng công nghệ tiên tiến với quy mô công suất phù hợp từng vùng, từng khu vực đã được nhiều doanh nghiệp hưởng ứng, ủng hộ bằng việc đăng ký triển khai dự án.
GLK