Dự án tuyến đường cao tốc Nghi Sơn-Bãi Vọt đã được liên doanh Cienco 4 – ITID cùng hợp tác đề xuất với bộ giao thông vận tải đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP. Được chia thành 2 đoạn: Nghi Sơn - Diễn Châu có tổng chiều dài 50km, Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài 50km. 

Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP (Cienco4) và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID) mới đề xuất Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho phép thực hiện đầu tư xây dựng dự án đường bộ cao tốc đoạn Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Bãi Vọt (Hà Tĩnh) theo hình thức hợp đồng PPP.
Theo đề xuất, dự án được chia thành 2 đoạn: 
- Đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu có tổng chiều dài 50km với tổng mức đầu tư 10.468 tỷ đồng (trong đó: vốn BOT/BT 5.862 tỷ đồng; vốn nhà nước 4.606 tỷ đồng, tương đương 44%) 
- Đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài 50km, với tổng mức đầu tư 15.513 tỷ đồng (trong đó: vốn BOT/BT 5.895 tỷ đồng; vốn nhà nước 9.618 tỷ tương đương 62%). 
Cũng theo đề xuất, liên danh nhà đầu tư với khả năng tài chính, năng lực kinh nghiệm của nhà đầu tư các dự án BOT, đồng thời vừa là đơn vị thi công. Việc tham gia thực hiện đầu tư xây dựng đoan tuyến này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc đồng bộ hóa với các trạm thu phí Bến Thủy, Hoàng Mai trong khu vực mà nhà đầu tư đang thực hiện và mang lại hiệu quả cao cho tất cả các dự án.
Hiện Cienco 4 đã và đang là nhà đầu tư thực hiện nhiều dự án theo hình thức BOT, như cụm các dự án tuyến tránh thành phố Vinh; Dự án Nghi Sơn - Cầu Giát thu phí hoàn vốn qua trạm thu phí Hoàng Mai mà Nhà đầu tư đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đang thu phí hoàn vốn.
Còn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế (ITID) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông và tài chính.
THU