Mới đây, ngày 14/04, Tổng cục Hải quan vừa ban hành Công văn gửi Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn về việc làm thủ tục xuất khẩu mặt hàng cát.

Theo đó, các mặt hàng cát trắng silic, cát vàng làm khuôn đúc, chỉ được phép xuất khẩu nếu đáp ứng các điều kiện: có hợp đồng xuất khẩu đã ký với đối tác nước ngoài trước ngày 15/09/2017 và được Bộ Xây dựng xác nhận theo hướng dẫn tại công văn số 1598 ngày 3/7/2018. Phải đáp ứng điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ xuất khẩu theo Thông tư 05/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung Thông tư 05/2018 của Bộ này.
Với các loại cát khác, Tổng cục Hải quan cho biết, hải quan các địa phương tiếp tục thực hiện theo công văn 9826 của Văn phòng Chính phủ ngày 15/09/2017. Đồng thời, Việt Nam tiếp tục thực hiện chủ trương không xuất khẩu mọi loại cát ra nước ngoài.
Trước đó, ngày 23/03/2020, Bộ Xây dựng có Công văn 1296 gửi Cục Giám sát quản lý về hải quan hướng dẫn về việc xuất khẩu cát. Theo đó, các doanh nghiệp tiếp tục xuất khẩu các loại sản phẩm cát trắng silic, cát vàng khuôn đúc đã qua sơ chế nhưng đã ký hợp đồng xuất khẩu với đối tác nước ngoài trước ngày 15/09/2017, phù hợp với các quy định của pháp luật về xuất khẩu khoáng sản.
Ngoài ra, việc xuất khẩu mặt hàng cát nêu trên hoặc các nghiền từ sỏi, cuội, quaczit, cát kết, thạch anh,… thuộc danh mục khoáng sản và đáp ứng quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật tại phụ lục ban hành kèm theo của Bộ xây dựng về hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng.
GLK