Đó là đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đều xin rút vốn đầu tư khỏi dự án trên, dự án này cao nhất thế giới với chiều cao 636 m, đặt tại khu đô thị Tây Hồ Tây (Hà Nội).

 
Theo Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo về dự án Tháp truyền hình Việt Nam và phương án tái cơ cấu vốn đầu tư cho Công ty cổ phần Tháp truyền hình Việt Nam.
Cũng theo Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư dự án báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ về sự cần thiết phải triển khai dự án, mục tiêu thực hiện dự án và năng lực thực hiện dự án của chủ đầu tư.
Ý kiến này được đưa ra trên cơ sở đề xuất rút vốn của VTV và SCIC tại dự án này.
Cụ thể:
Vào tháng 2/2015, Thủ tướng đã đồng ý cho VTV phối hợp SCIC lập công ty cổ phần Tháp truyền hình Việt Nam để tham dự dự án. 
Tháng 12/2015, VTV đã thành lập Công ty Cổ phần Tháp truyền hình Việt Nam, vốn điều lệ 600 tỉ đồng. Theo VTV báo cáo, thì đến nay 3 đơn vị góp vốn mới góp được 150 tỉ đồng. Bộ Tài chính cho biết theo quy định thì doanh nghiệp phải thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ.
Về tiến độ, thì VTV có văn bản số 729/THVN vào cuối tháng 5/2017, báo cáo là cần tập trung ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cho sản xuất chương trình và phát triển kinh doanh trong lĩnh vực truyền hình. Vì vậy, VTV đề nghị thoái toàn bộ hoặc phần lớn vốn tại công ty CP Tháp truyền hình Việt Nam.
Đối với việc đề nghị của VTV về thoái vốn, Bộ Tài chính đề nghị VTV và SCIC yêu cầu công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông xác định lại mục tiêu, sự cần thiết của dự án và báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
Trường hợp về việc 2 nhà đầu tư thoái vốn theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, việc thoái vốn thực hiện theo quy định của Luật Quản lý và Luật doanh nghiệp.
Mục tiêu trước đó của công ty cổ phần tháp truyền hình Việt Nam là đầu tư xây dựng tháp truyền hình "Đây là công trình đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực truyền hình. Đây còn là dự án đa mục tiêu.
Chỉ tính riêng khối tháp đã có mức đầu tư 900 triệu USD, trong khi tổng vốn đầu tư dự án là 1,3 - 1,5 tỉ USD. Do đó, dư luận xã hội rất băn khoăn về mục tiêu xây dựng dự án (vì lo ngại hiệu quả kinh tế không cao, gây lãng phí), trong khi nguồn lực của đất nước dành cho những nhiệm vụ đầu tư khác còn thiếu trước hụt sau.
LeThu