Ngành xây dựng khởi sắc đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và mang lại nhiều cơ hội cho việc phát triển nhưng ngành có liên quan khác như vật liệu xây dựng, tuy nhiên để giữ cho ngọn lửa này vẫn cháy các kiến nghị của ông Lê Viết Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà Thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) là hướng đi để duy trì sự phát triển này.

Hình ảnh minh hoạ ngành xây dựng Việt Nam

Hiện trạng ngành xây dựng Việt Nam

Những doanh nghiệp xây dựng Việt Nam đã có nhiều bước chuyển mình đáng mong đợi để nâng cao năng lực cạnh tranh với thị trường ngoài nước. Lợi thế lớn nhất vẫn là nguồn lao động dồi dào với chi phí thấp và năng lực kinh nghiệm đã được trau dồi sau những va chạm trong quá khứ cũng như học hỏi từ các nhà đầu tư nước ngoài và những doanh nghiệp hàng đầu thê giới. 
Ngoài ra, số lượng kỹ sư và chuyên viên ngành lĩnh vực xây dựng rất lớn so với thị phần ngành xây dựng tại Việt Nam, đòi hỏi họ phải luôn trau dồi kiến thức và kinh nghiệm để đối đầu với các cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thương trường, điều này trở thành cơ hội để phát triển và đổi mới lĩnh vực này. Bình quân cứ 1 triệu dân sẽ có 9000 kỹ sư xây dựng  trong khi tại thị trường thê giới con số này chỉ dao động ở mức 3000 người. 
Tuy nhiên việc đặt bước vào thương trường quốc tế còn là một tầm nhìn xa khi tốc độ tăng trưởng vẫn còn chưa ổn định, nguồn nhân lực đông nhưng để thúc đẩy và giữ được lòng trung thành của người giỏi chưa phải là thế mạnh trong chính sách phúc lợi cũng như hệ thống giáo dục của trong nước. Vì vậy, còn rất nhiều mối quan tâm cần phải can thiệp và đi sâu nhằm hoàn thiện năng lực cạnh tranh để phát triển thị trường vượt ngoài phạm vi nội địa.

Kiến nghị những giải pháp cụ thể 

- Những chỉ tiêu không chỉ mang tính cảm quan mà cần phải có một thước đo rõ ràng ( theo KPI – Key Performance Indicators) 
- Không riêng phía VACC, các hiệp hội ngành nghề khác cần can thiệp đánh giá các chỉ tiêu trên.
- Tìm hiểu thông tin thị trường tiềm năng trên phạm vi toàn cầu thông qua cơ quan chuyên trách kết nối với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
- Đưa ra những yêu cầu bình đẵng với những nhà đầu tư nước ngoài khác và với doanh nghiệp xây dựng ở nước sở tại.
- Đào tạo và cấp chứng chỉ quốc tế để nâng cao giá trị nhân lực về mặt tri thức bên trong và thương hiệu bên ngoài.
- Doanh nghiệp xây dựng cần có nhiều thuận lợi hơn thủ tục hành chính, bảo lãnh, chuyển tiền, vay tiền ,… ở nước ngoài. Xem xét và huỷ bỏ đánh thuế hai lần với các nước sở tại có hiệp định với Việt Nam để ưu đãi.
- Phát triển công nghệ truyền thông nhằm thúc đẩy lực phấn đấu theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu phát triển để tạo ra thế cạnh tranh bền vững.
- Cần cho chính sách chuyên môn hoá sản phẩm để tập trung năng lực đúng chỗ.
- Xây dựng tư duy sáng tạo với những bước đột phá nhằm thúc đẩy chiến lược quốc tế hoá ngành xây dựng thành công.
Chau Le