Từ ngày 1/1/2020, nhiều Công ty sản xuất kinh doanh xi măng đã thực hiện kê khai tăng giá bán từ 20.000 – 30.000 đồng tùy chủng loại.

Các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán xi măng từ tháng 1/2020
Ảnh minh họa
Tổng sản lượng tiêu thụ của toàn ngành xi măng trong tháng 01/2020 khoảng 4,5 triệu tấn, sản lượng sản xuất xi măng khoảng 4,7 triệu tấn. Một số công ty xi măng đã thực hiện kê khai giá tại Cục Quản lý giá Bộ Tài chính, tăng giá thời điểm từ 01/1/2020 mức điều chỉnh tăng từ 20.000 - 30.000 đồng tùy chủng loại.
Hiện tại, giá bán xi măng các chủng loại PCB30 và PCB40 tại các máng xuất của các Công ty xi măng đối với loại xi măng PCB 40 giao động phổ biến ở mức giá 840.000 đồng/tấn đến 1.650.000 đồng/tấn tùy từng chủng loại và thương hiệu.
Trong năm vừa qua, các Công ty xi măng cũng đã nhiều lần tăng giá bán xi măng tăng bình quân từ 20.000 - 50.000 đồng nhằm cắt giảm chi phí do chi phí nguyên vật liệu đầu vào như giá điện, giá than tăng cao.
Ước tính tổng sản lượng xi măng trong năm, tiêu thụ clinker khoảng 98 - 99 triệu tấn. Trong đó, xi măng tiêu thụ ở thị truòng nội địa khoảng 67 triệu tấn, xuất khẩu khoảng 34 triệu tấn.
Theo dự báo trong năm 2020, Bộ Xây dựng ước tính tiêu thụ xi măng sẽ đạt khoảng 101 - 103 triệu tấn, tăng 4 - 5% so với năm 2019, trong đó tiêu thụ xi măng ở thị trường nội địa khoảng 69 - 70 triệu tấn, xuất khẩu khoảng 32 - 34 triệu tấn.
Sưu tầm