Trong thời gian gần đây, giá cát tăng mạnh ảnh hưởng đến nhiều công trình (cả nhà nước và của dân). Vì các công trình dừng hoặc giãn tiến độ nên cũng ảnh hưởng đến việc tiêu thụ các vật liệu xây dựng khác như sắt, thép, xi măng… 

Theo UBND tỉnh Cà Mau, nguồn cung cấp cát trên thị trường chủ yếu nhập ngoài tỉnh vào, nguồn cát trong tỉnh hạn chế và không thể khai thác vì vấn đề môi trường. Tính từ đầu tháng 4 đến nay giá cát tăng gần ba lần.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã khuyến cáo:
- Đối với công trình giao thông và công trình nông nghiệp sử dụng vật liệu thay thế khác như: đất đỏ, đá xô, đá bụi, tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện. 
- Đối với các công trình san lấp mặt bằng khuyến cáo sử dụng vật liệu đất tại chỗ hoặc nguồn từ tạo vét lòng sông, kênh rạch, vuông tôm…
Ngoài ra, UBND tỉnh cũng cho biết đã kiến nghị Chính phủ có cơ chế đặc thù bù giá hoặc điều chỉnh hợp đồng các gói thầu theo hình thức trọn gói, hợp đồng theo đơn giá cố định đang triển khai. Thực hiện nghiên cứu đánh giá, tìm kiếm nguồn tài nguyên khác thay thế…
vlxd15