Bộ Tài chính vừa thông báo về việc điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên đối với các loại khoáng sản không kim loại như cát, sỏi, đá xây dựng.

Bộ tài chính thông báo điều chỉnh giá tính thuế của tài nguyên cát, sỏi, đá xây dựng
Ảnh minh họa
Theo Thông tư số 05/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2017 quy định về khung giá tính thuế đối với các loại tài nguyên vật liệu xây dựng tính chất lý học và hóa học giống nhau.
 
Cụ thể, tài nguyên đất khai thác để san lấp và xây dựng công trình giảm giá tối thiểu từ 49.000 đồng/m3 xuống còn 27.000 đồng/m3, giá tối đa vẫn giữ nguyên ở mức 70.000 đồng/m3. Tài nguyên đá vôi sản xuất vôi công nghiệp (khoáng sản khai thác) giảm giá tối thiểu từ 161.000 đồng/m3 còn 63.000 đồng/m3 và mức giá tối đa từ 230.000 đồng/m3 giảm còn 90.000 đồng/m3.
 
Đá dăm các loại cũng tăng giá tối thiểu từ 90.000 đồng/m3 lên tới 168.000 đồng/m3, giá tối đa thì vẫn giữ nguyên mức 240.000 đồng/m3.  Loại cát dùng trong san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn) tăng giá tính thuế tài nguyên tối đa từ 80.000 đồng/m3 lên 200.000 đồng/m3...
 
Cát đen được dùng trong xây dựng cũng giảm giá tối thiểu từ 70.000 đồng/m3 xuống còn 56.000 đồng/m3, tuy nhiên mức giá tối đa tăng từ 100.000 đồng/m3 lên 200.000 đồng/m3. Cát vàng được dùng trong công trình được giảm giá tính thuế tài nguyên từ 245.000 đồng/m3 còn 105.000 đồng/m3, giữ nguyên mức giá tối đa là 350.000 đồng/m3.
SN
Đồng thời, Thông tư số 05/2020 đã bãi bỏ qua điều 8 Thông tư 44/2017 quy định về điều khoản chuyển tiếp áp dụng từ ngày 05/03/2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh thành ban hành.

SN