26-02-2020

Ưu điểm và ứng dụng của hỗn hợp vữa khô

Vữa khô là một hỗn hợp được pha trộn theo tỷ lệ nhất định từ cát, xi măng và nước, được sử dụng để vá những lỗ nhỏ trên tường, tạo thành một lớp vữa dày để trét cho tường gạch hay lắp đặt bồn tắm.  

13-02-2020

Vữa khô: ưu điểm và ứng dụng

Theo khái niệm, vữa khô là một loại hỗn hợp bao gồm cát, xi măng và nước được sử dụng để vá những lỗ nhỏ, tạo thành một lớp vữa dày cho tường gạch hay lắp đặt bồn tắm.