04-04-2017

Biện pháp phòng vệ thương mại là nhất thời và là mối băn khoăn về mặt lợi ích lâu dài

Áp thuế chống bán phá giá nhập khẩu thép giá rẻ là một biện pháp phòng vệ thương mại hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thép nội địa và cả nhà tiêu dùng trong nước vượt qua được những khó khăn trước mắt, tuy nhiên điều này có thể mang đến hệ lụy khó lường trong tương lai.

24-03-2017

Các kiến nghị nhằm phát triển lĩnh vực xây dựng trong năm 2017

Ngành xây dựng khởi sắc đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và mang lại nhiều cơ hội cho việc phát triển nhưng ngành có liên quan khác như vật liệu xây dựng, tuy nhiên để giữ cho ngọn lửa này vẫn cháy các kiến nghị của ông Lê Viết Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà Thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) là hướng đi để duy trì sự phát triển này.