22-04-2020

Ngành vật liệu xây dựng thiệt hại lớn do dịch

Ngành vật liệu xây dựng đang gặp nhiều khó khăn ở thị trường trong nước và xuất khẩu do tác động của dịch bệnh. Hiện các doanh nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn cả trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

03-04-2020

Tình hình xuất khẩu xi măng, clinker 02 tháng đầu năm 2020

Trong bối cảnh khó khăn hiện tại, thì tình hình kinh tế thế giới cũng như Việt Nam, trong 02 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu của ngành Xi măng trong nước giảm 13% về lượng so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 2 - 3 USD/tấn về giá.