26-02-2020

Ưu điểm và ứng dụng của hỗn hợp vữa khô

Vữa khô là một hỗn hợp được pha trộn theo tỷ lệ nhất định từ cát, xi măng và nước, được sử dụng để vá những lỗ nhỏ trên tường, tạo thành một lớp vữa dày để trét cho tường gạch hay lắp đặt bồn tắm.  

13-02-2020

Vữa khô: ưu điểm và ứng dụng

Theo khái niệm, vữa khô là một loại hỗn hợp bao gồm cát, xi măng và nước được sử dụng để vá những lỗ nhỏ, tạo thành một lớp vữa dày cho tường gạch hay lắp đặt bồn tắm.  

04-02-2020

Ngành xi măng đầu tư chuyển biến theo hướng sản xuất xanh

Theo Chủ tịch Hiệp hội Xi măng Việt Nam, các dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản đang có chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất xanh, mặc dù năm 2020, ngành xi măng còn gặp nhiều khó khăn do không ít các dự án đầu tư vẫn “tắc”, thị trường bất động sản chưa khởi sắc nhưng được dự báo tăng trưởng 5%