Thép Pomina

VẬT LIỆU XÂY DỰNG 15 - ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC THÉP POMINA


Vật Liệu Xây Dựng 15, với khả năng tiêu thụ và đạt doanh số cao trong nhiều năm qua nên đã được nhà máy Thép Pomina tín nhiệm cấp chứng nhận đại lý chính thức phân phối thép từ công ty Thép Pomina đến Vũng Tàu