Thép Hoà Phát

Thép xây dựng hoà phát được phân phối đến Vũng Tàu bởi công ty VLXD15 quản lý