Thép cuộn vnsteel

Sử dụng trong nhiều công trình xây dựng, kéo dây và chế tạo bulong thông dụng, cùng với ngành công nghiệp khác.


Về chủng loại: 

Từ  Φ 5.5 đến Φ16.0


Các thông số kích thước:

- Đường kính ngoài cuộn:  Φ 1200 mm
 
- Đường kính trong cuộn:   Φ 900 mm
 
- Trọng lượng cuộn:              2000 đến 2100kg
 
- Buộc 4 dây đai:                   Φ 7.0
 
- Dung sai kích thước:          Φ 5.5 đến Φ 10mm:              ≤± 0,15mm
 
                                                  Φ 12 đến Φ14mm:                ≤± 0,20mm
 
                                                   ≥ Φ 16mm:                        ≤± 0,25mm
 
Trọng lượng, diện tích, dung sai kích thước, tính chất cơ lý của từng loại thép và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.