05-02-2013

Biện pháp phòng vệ thương mại là nhất thời và là mối băn khoăn về mặt lợi ích lâu dài

Áp thuế chống bán phá giá nhập khẩu thép giá rẻ là một biện pháp phòng vệ thương mại hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thép nội địa và cả nhà tiêu dùng trong nước vượt qua được những khó khăn trước mắt, tuy nhiên điều này có thể mang đến hệ lụy khó lường trong tương lai.