05-02-2013

Đầu tư tuyến đường cao tốc Nghi Sơn-Bãi Vọt

Dự án tuyến đường cao tốc Nghi Sơn-Bãi Vọt đã được liên doanh Cienco 4 – ITID cùng hợp tác đề xuất với bộ giao thông vận tải đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP. Được chia thành 2 đoạn: Nghi Sơn - Diễn Châu có tổng chiều dài 50km, Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài 50km.